3 grunde til at alle forretninger bør have revisor hjælp

3 grunde til at alle forretninger bør have revisor hjælp

Alle forretninger bør have revisor hjælp. Når man har en forretning, kommer der ofte mange indtægter og udgifter ind hele tiden, som kan være svære at holde styr på i det daglige.

Det kan imidlertid medføre store udgifter og manglende indbetalinger, hvis der ikke følges op på aftalerne engang imellem.

På den måde kan man ende med at miste mange penge, hvis man ikke får ført revision.

Revision er et område, der har mange regler, særligt hvis man er en større forretning, der også sælger til udlandet.

Det kan derfor være svært at sætte sig ind i alle gældende regler i de forskellige lande, hvorfor personlig rådgivning kan være en stor fordel for de enkelte forretninger. Se mere her, hvor du får en lille introduktion til, hvorfor revisor hjælp er en god ide for alle forretninger.

Det er professionel revisor hjælp

Når man skal afholde bogføring og revision, kan det tage langt tid at sætte sig ind i. Der er mange regler på området som skal overholdes f.eks. i form af momsregler og skatteforpligtelser, når man eksporterer ind- og ud af forskellige lande.

Der går også meget tid med bl.a. bogføring og revision, når man skal sidde med det i det daglige.

Det er en stor fordel, hvis man tilkøber revisor hjælp, da man slipper for den tunge administrative byrde det er.

Det betyder, at man kan bruge sine egne og sine medarbejderes kompetencer på områder, hvor de virkelig kan bruges fornuftigt.

Derudover overlades den tunge byrde til professionelle, der er vant til at håndtere den slags, hvilket også ofte medfører en øget effektivitet og øgede kvalitetsmæssigt udbud af revisionen. Den tilkøbte revisor hjælp har også den fordel, at man ikke selv skal ansætte nye administrative medarbejdere til opgaven, hvis der er udskiftning blandt medarbejdere.

Undgå unødvendige udgifter

Der kan være store økonomiske udgifter forbundet med, at man ikke får ført regnskab og revision i ny og næ.

Det kan bl.a. handle om mange små summer af penge, som man ikke har fået indhentet fra ens kunder. Handler det f.eks. om at man har et lille rengøringsfirma, så kan der være mange ubetalte regninger blandt kunderne, som gerne skulle inddrives.

Hvis man ikke selv får det gjort, kan det betyde, at kunderne aldrig får betalt. Ved at føre regnskab over udsendte regninger og indkomne beløb, vil man i sidste ende kunne hente mange tabte penge hjem.

Det kan betyde have stor betydning for ens samlede indtjening efter et endt regnskabsår. Ved at inddrive via revisor hjælp, bliver det også nemmere at retfærdiggøre over for kunderne.

Man kan f.eks. udsende et brev om, at der er ført regnskab, og revisor har opdaget, at der ikke er modtaget betaling for forskellige fakturaer.

Få en god rådgivning undervejs, så fejl undgås

Det kan være en stor hjælp i det daglige arbejde, hvis man få god personlig rådgivning undervejs.

Man kan sidde inde med mange spørgsmål, og det kan betyde meget i det daglige, at man ikke selv skal bruge tid på bl.a. at sætte sig ind i gældende regler på området.

Der kan f.eks. være stor hjælp at hente, hvis man ønsker at outsource til udlandet, eller vil lave markedsføring i et nyt land.

Der kan være andre regler på området i de andre lande, og ved at få personlig revisor hjælp, kan du nemt blive udstyret med en ekspertise, som kunne være svær at indhente på anden vis.

Personlig rådgivning er gratis, når du har en revisor med på sidelinjen, og det kan derfor godt betale sig, hvis man alligevel skulle ud og tilkøbe rådgivning et sted.