Sådan kan din virksomhed få en god brandingstrategi

Sådan kan din virksomhed få en god brandingstrategi

Hvis du ejer en virksomhed, er det vigtigt, at den har et stærkt visuelt udtryk. Det er nemlig det visuelle element, som forbrugerne først møder. Derfor er det også vigtigt, at det visuelle udtryk kan spille sammen med det strategiske. Det visuelle udtryk skal derfor være en afspejling af virksomhedens strategi og fortælling. Derfor er det også vigtigt, at din virksomheds visuelle udtryk består af elementer, der kan hjælpe med at styrke virksomhedens argumenter. Med det rette visuelle udtryk vil virksomheden have lettere ved at indtage en stærk position på markedet. Derfor er en veludtænkt og veleksekveret brandingstrategi så vigtig.

Hvad er en visuel identitet?

Inden du går i gang med at lægge en brandingstrategi, er det selvfølgelig nødvendigt at vide, hvad en visuel identitet egentlig er. Det er nemlig ikke kun én ting.

Blandt andet indgår følgende elementer i en virksomheds visuelle identitet:

 • Logo
 • Typografi
 • Billeder
 • Tagline
 • Animationer
 • Farver
 • Illustrationer

Det er naturligvis forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke behov og udfordringer de måtte have. Hvis din virksomhed sælger for eksempel fysiske produkter, får I brug for emballage. Hvis I derimod udelukkende sælger ydelser, vil der formentlig ikke være noget behov for emballage. Derfor skal en brandingstrategi altid være individuel.

Udvikling af logo

Af alle visuelle elementer er et logo helt klart virksomhedens stærkeste visuelle kendetegn. Et logo er virksomhedens varemærke, og derfor må det heller aldrig være tilfældigt. Tværtimod skal logoet virkelig understrege virksomheden og dens formål.

På det mere praktiske niveau kan et logo bestå af flere dele. Det kan blandt andet være:

 • Et symbol
 • Et ikon
 • Et navnetræk
 • Et slogan
 • En byline

Samt meget andet. Det er vigtigt, at logoet rummer helheden af virksomhedens brand. Derfor skal logoet også skabe de rigtige associationer. Med andre ord skal det indfange hele virksomhedens DNA, samtidig med at det også er let for forbrugeren at både genkende og afkode.

I et mere praktisk hensyn er det en god idé med et logo, der kan tilpasse sig forskellige formater. Ofte skal logoet nemlig både bruges analogt såvel som digitalt. Derfor er det også en fordel med et simpel og dynamisk logo.

Få hjælp med udviklingen af den visuelle identitet

Måske er du ikke selv en haj til det med brandingstrategier og visuelle udtryk. Det er helt i orden. Du kan nemlig få hjælp af kompetente brandingfirmaer. Her hjælper brandingfirmaets kompetente medarbejdere dig og din virksomhed, så du ender med den helt rigtige visuelle identitet.

Det er vidt forskelligt, hvad den enkelte virksomhed har brug for. Derfor bør samarbejdet med en ekstern partner også altid starte med en samtale, der kan danne grobunden for en brandstrategi. Som nævnt er det nemlig det strategiske, der bestemmer den visuelle retning for din virksomhed. På denne måde bliver der nemlig skabt en vis harmoni mellem virksomhedens overordnede formål, den konkrete strategi og det visuelle udtryk.

Farvevalget

Når det kommer til din virksomheds visuelle identitet, har farvevalget også en stor betydning. Som mennesker vækker forskellige farver forskellige følelser i os. Derfor kan farvevalget også være med til at understrege virksomhedens visuelle udtryk – eller det kan arbejde imod det visuelle udtryk.

Derfor er det også vigtigt, at farvevalget bliver truffet ud fra virksomhedens overordnede strategi. Du skal sikre dig, at farverne hjælper med at skabe netop de associationer og det udtryk, som du ønsker. På den måde kan du bedre fremhæve egenskaber og skabe en vis forventning om din virksomheds brand.